Cijena

Cijena dionice Varteksa u siječnju kretala se u rasponu od 7,21 do 13,40 kuna. U navedenom razdoblju protrgovano je sa 207.395 dionica prosječne cijene 9,88 kuna, pri čemu je ostvaren promet od 2.048.631,02 kunu.

Osnovne informacije

Dionice Izdavatelja su dematerijalizirane i uključene su u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Heinzelova 62a, 10002 Zagreb 12. srpnja 2000. godine i vode se pod tickerom VART-R-1, ISIN oznakom HRVARTR10005 i pod CFI oznakom ESVUFR. Istovremeno i “VARTEKS” d.d. vodi svoju knjigu dionica kao interni dokument. Odredbom Članka 133. Zakona o tržištu vrijednosnih papira propisano je da se dioničarom koji ima dionicu u obliku nematerijaliziranog vrijednosnog papira smatra onaj dioničar čija se takva dionica nalazi na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Ovlaštenikom prava iz dionica smatra se dakle dioničar koji je u evidenciji Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
Scroll up
Scroll down
_kontakt