Varteks d.d.

Zagrebačka 94
HR-42000 VARAŽDIN
tel. 00385 42 377 105
fax. 00385 42 377 395
info@varteks.com
www.varteks.com

Žiro račun:

2360000-1101339483 - Zagrebačka banka d.d., Zagreb
2340009-1100110839 - Privredna banka d.d., Zagreb
2484008-1100417652 - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb

Temeljni kapital Društva iznosi 41.066.860,00 kn i podjeljen je na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033 VAT :HR00872098033.
Uprava: predsjednik Zoran Košćec, član Krešimir Sečak.

 

 

 

Scroll up
Scroll down
_kontakt