Ovim Općim pravilima određuju se uvjeti izdavanja i korištenja kartice pogodnosti Varteks card (u nastavku: Varteks card) Varteks KLUBA vjernosti.

Izdavatelj Varteks carda (u nastavku: izdavatelj) jest kompanija Varteks d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, Republika Hrvatska.

Korisnik Varteks carda (u nastavku: član) može biti svaka fizička osoba starija od 18 godina koja ispuni pristupnicu s osnovnim podacima i kojoj na temelju pristupnice Varteks d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, Republika Hrvatska izda karticu pogodnosti Varteks card.

Član može koristiti Varteks card na svim označenim prodajnim mjestima Varteksa d.d. u Republici Hrvatskoj.

1. Varteks card

Varteks card je kartica pogodnosti Varteks KLUBA vjernosti koja njegovim članovima omogućuje dodatne pogodnosti koje mogu koristiti prilikom kupnje u označenim prodajnim mjestima Varteksa d.d., a u skladu s ovim Općim pravilima Varteks KLUBA (u nastavku: Pravila).

Varteks card je vlasništvo Varteksa d.d., Zagrebačka 94, Varaždin.

Popis prodajnih mjesta na kojima član može koristiti Varteks card nalazi se na internetskoj stranici www.varteks.com te na označenim prodajnim mjestima Varteksa d.d.

2. Član

Varteks KLUB vjernosti može izdati karticu pogodnosti Varteks card svakoj fizičkoj osobi starijoj od 18 godina koja ispuni pristupnicu (u pristupnici svi podaci označeni kao osnovni moraju biti ispunjeni) na jednom od prodajnih mjesta Varteks KLUBA.

Ispunjavanjem pristupnice osoba postaje član Varteks KLUBA te jamči za točnost i istinitost osobnih podataka koje je naveo/la na pristupnici i obrascima povezanim s uporabom Varteks carda.

Potpisom na pristupnici član potvrđuje da se slaže s ovim Pravilima, odnosno da ih je pročitao, da ih prihvaća te daje suglasnost i odobrenje za učlanjenje u Varteks KLUB.

Potpisom pristupnice član Varteks KLUBA potvrđuje da je upoznat s pravilima i da pristaje na to da Varteks d.d, Zagrebačka 94, Varaždin, Republika Hrvatska, prikuplja i obrađuje njegove/njezine osobne podatke, u skladu s ovim Pravilima. Ti podaci upotrebljavaju se za analizu navika kupnje i stvaranja profila pojedinog člana Varteks KLUBA u cilju stvaranja personaliziranih ponuda.

Član Varteks KLUBA potpisom pristupnice (u pristupnici svi podaci označeni kao osnovni moraju biti ispunjeni) daje suglasnost za obradu svojih osobnih podataka iz pristupnice i u svrhu preporuke Varteks KLUBA novim članovima te podataka o obavljenoj kupnji kompaniji Varteks d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, Republika Hrvatska kao voditelju zbirke osobnih podataka Varteks card Varteks KLUBA, u svrhe određene ovim Pravilima i hrvatskim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Član Varteks KLUBA suglasan je s time da u označenim odabranim prodajnim mjestima Varteksa d.d. u kojima kupuje prikuplja kune, koristi popuste i druge moguće pogodnosti Varteks carda.

Prilikom preporuke Varteks KLUBA član postaje preporučitelj potencijalnom članu i time ujedno daje odobrenje kompaniji Varteks d.d. da koristi njegove podatke u svrhu preporuke.

Svaki pristupnik – korisnik Varteks KLUBA potpisom pristupnice potvrđuje da je obaviješten o navedenoj svrsi i načinu obrade svojih osobnih podataka i daje izričitu suglasnost za takvu obradu svojih osobnih podataka. Član Varteks KLUBA ima pravo u bilo kojem trenutku pisanim putem ili na drugi način predviđen Pravilima (primjerice, putem elektroničke pošte) zahtijevati od Varteksa d.d. trajni ili privremeni prestanak korištenja njegove/njezine adrese elektroničke pošte ili telefonskog broja za namjenu neposrednog marketinga. Otkazivanje newslettera moguće je i putem poveznice koja se nalazi na dnu svake poruke s newsletterom.

Izdavatelj Varteks carda spriječit će u roku od 15 dana od primitka takvog zahtjeva člana Varteks KLUBA daljnju upotrebu njegovih osobnih podataka za namjenu neposrednog marketinga te ga u roku od sljedećih 5 dana pisanim putem ili na drugi način (primjerice, putem elektroničke pošte) obavijestiti o tome. Član Varteks KLUBA može nakon prestanka korištenja njegove/njezine adrese elektroničke pošte ili telefonskog broja za svrhe neposrednog marketinga i dalje koristiti sve pogodnosti Varteks carda i pogodnosti Varteks KLUBA.

Ako član Varteks KLUBA traži prekid uporabe svih svojih osobnih podataka, zajedno s adresom prebivališta, takav će se zahtjev tumačiti kao zahtjev za prestankom članstva u Varteks KLUBU. U tom slučaju član više ne može koristiti predviđene pogodnosti, a Varteks d.d. odjavit će navedenog člana Varteks carda iz baze podataka o članovima Varteks card kartice pogodnosti Varteks KLUBA . Nakon odjave takvog člana iz baze podataka Varteks KLUBA, izdana kartica pogodnosti Varteks card bit će povučena i više neće vrijediti u prodajnim mjestima Varteksa d.d.

Nakon popunjavanja pristupnice na prodajnom mjestu član dobiva privremenu karticu s identifikacijskim brojem, a naknadno poštom dobiva člansku karticu Varteks card.

Privremena kartica vrijedi do dostave osobne kartice člana.

Članska kartica Varteks card dostavit će se poštom najkasnije 4 tjedna od zaprimanja zahtjeva.

Nakon obavljene registracije član može odmah koristiti karticu, odnosno obavljati kupnju na prodajnim mjestima Varteksa d.d. u skladu s uvjetima kartice.

Izdavanjem Varteks carda njezin korisnik postaje član Varteks KLUBA. Članstvo u Varteks KLUBU besplatno je na neodređeno vrijeme. Svaki član može istupiti iz Varteks KLUBA slanjem zahtjeva za prestanak članstva, u skladu s ovim Pravilima.

Jedna fizička osoba može dobiti samo jednu Varteks card karticu pogodnosti Varteks KLUBA. Fizičkoj osobi koja zatraži izdavanje Varteks carda s istim osobnim podacima (ime, prezime, datum rođenja, adresa) već postojećeg člana Varteks carda ne može biti izdana još jedna Varteks card kartica pogodnosti Varteks KLUBA.

Varteks card kartica pogodnosti Varteks KLUBA nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba na koju glasi kartica, čiji je potpis na poleđini kartice.

Kad član koristi dodatne pogodnosti Varteks carda, Varteks KLUB prodajno mjesto na kojem član želi koristiti dodatne pogodnosti ima pravo od člana zahtijevati predočavanje osobnog dokumenta potrebnog za identifikaciju člana kao vlasnika Varteks carda.

Podaci se daju dobrovoljno. Međutim, ako ispitanik osobne podatke koji se prikupljaju i smatraju osnovnim ne želi dati voditelju zbirke osobnih podataka, ne može postati član Varteks card Varteks KLUBA.

3. Izdavatelj

Izdavatelj Varteks card kartice pogodnosti Varteks KLUBA je Varteks d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, Republika Hrvatska (u nastavku: izdavatelj).

Varteks d.d. kao izdavatelj i upravitelj Varteks carda obvezuje se prikupljati, obrađivati, osiguravati zaštitu i koristiti osobne podatke člana Varteks carda u skladu s ovim Pravilima i primjenjivim propisima Republike Hrvatske.

Varteks d.d., Zagrebačka 94, Varaždin povezat će podatke koje članovi Varteks KLUBA daju prilikom potpisivanja pristupnice s podacima o kupnjama. Svi podaci bit će sačuvani u bazi podataka u kompaniji Varteks d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, Republika Hrvatska na način koji osigurava zaštitu od neovlaštenog pristupa osobnim podacima člana Varteks carda.

Osobne podatke i podatke o obavljenim kupnjama izdavatelj će redovito obrađivati i koristiti ih za pripremu individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje i neposredni marketing. Podaci člana Varteks KLUBA bit će korišteni za obavještavanje o promocijskim ponudama i drugim aktivnostima Varteksa d.d.

Varteks d.d. može osobne podatke člana Varteks carda povezati s podacima drugih članova Varteks carda i obrađivati ih u gore navedene svrhe.

Varteks d.d može osobne podatke iz kartice pogodnosti Varteks card čuvati do 5 godina nakon prestanka ugovora, a podatke o pojedinoj kupnji najmanje 10 godina nakon svake kupnje.

4. Pogodnosti

Prilikom kupnje član skuplja kune na kartici Varteks card.

Za svakih potrošenih 20 kuna po jednom računu član dobiva jednu kunu na Varteks card kartici. Iznosi kupnji se zbrajaju u razdoblju od 24 mjeseca, računajući od dana prve kupnje.

Svaka kupnja datumski se bilježi u sustavu i u skladu s time kune imaju i rok trajanja od dvije godine. Neiskorištene kune nije moguće koristiti nakon isteka razdoblja od dvije godine.

Ako član koristi kune za realizaciju kupnje, s kartice mu se skida onoliko kuna koliko član želi odvojiti za kupnju, a u obračun programa vjernosti ulazi iznos realizacije tog istog računa umanjen za iznos korištenih kuna.

Prilikom učlanjenja Varteks daruje svojim članovima kao dar dobrodošlice 20 kuna na kartici Varteks card.

Za preporuku prijatelja Varteks nagrađuje članove Varteks KLUBA s dodatnih 10 kuna na kartici Varteks card nakon što preporučeni prijatelj ostvari prvu kupnju kao član Varteks KLUBA.

Uvjet za korištenje pogodnosti Varteks KLUBA je predočavanje kartice pogodnosti Varteks card na blagajni prodajnog mjesta prilikom kupnje robe. Nakon što je plaćanje robe već izvršeno, naknadni upis kupnje nije moguć, niti je moguće naknadno korištenje pogodnosti.

Prilikom kvara POS aparata ili pada informacijskog sustava bonitetni sustav ne radi te stoga u tom trenutku nije moguće koristiti karticu pogodnosti Varteks card.

Varteks d.d. omogućuje članovima Varteks KLUBA i povremene individualno prilagođene pogodnosti u odnosu na osobne podatke i/ili podatke prikupljene temeljem kupnji. O tim dodatnim pogodnostima članovi se obavještavaju SMS/MMS porukama, običnom poštom ili elektroničkom poštom i objavljivanjem na internetskoj stranici www.varteks.com.

Izdavatelj zadržava pravo dodjeljivanja i poništavanja dodatnih boniteta i pogodnosti prema vlastitoj procjeni.

Skupljene kune nije moguće zamijeniti za novac.

5. Reklamacije / povrati

Reklamacija, zamjena ili povrat robe mogući su isključivo uz predočenje originalnog računa.

Kod povrata nakon odobrene reklamacije dolazi do stornacije kupnje i u tom slučaju će se:

  • umanjiti iznos kuna na korisničkom računu Varteks carda za onoliko kuna koliko je član dobio prilikom kupnje tog istog proizvoda;
  • ako je član za podmirenje računa koristio kune s korisničkog računa Varteks carda, tada će se članu vratiti na njegov račun iznos kuna koji je bio korišten za podmirenje računa.

U slučaju da član u trenutku odobrene reklamacije i povrata robe ima 0 kuna na korisničkom računu Varteks carda, tada će se:

  • za kupnju nove robe (ili zamjenu) iznos kuna Varteks carda razmjerno oduzeti;
  • kod povrata gotovine za plaćenu robu iznos će se umanjiti za onaj iznos kuna koliko je član prilikom kupnje dobio na svoj korisnički račun Varteks carda za proizvod koji vraća.

6. Promjena podataka

Ako nakon ispunjavanja pristupnice dođe do promjene podataka, član je obvezan o tome obavijestiti Varteks d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, pisanim putem u sjedište tvrtke, na najbližem prodajnom mjestu, telefonom 042/ 377 409 radnim danom od 8 do 15 sati ili elektroničkom poštom na adresu market_dep@varteks.com.

7. Zamjena kartice (gubitak ili krađa)

U slučaju gubitka ili krađe kartice član je obvezan prijaviti nestanak kartice pismeno u sjedište tvrtke, na prodajnom mjestu, telefonom 042/ 377 409 (ponedjeljak-petak od 8 do 15 sati) ili elektroničkom poštom market_dep@varteks.com.

Članu će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačene sve do tada stečene, a neiskorištene pogodnosti s izgubljene ili ukradene kartice. Stara se kartica blokira. Varteks ne odgovara za zlouporabu izgubljene ili ukradene kartice (potrošene kune).

8. Prestanak članstva

Članstvo u Varteks KLUBU traje neodređeno vrijeme, odnosno vrijedi do pisanog opoziva izdavatelja ili do zaprimanja izjave člana Varteks KLUBA kojom zahtijeva prestanak članstva u Varteks KLUBU. Izdavatelj ima pravo u svako doba bez obrazloženja otkazati korištenje kartice korisniku, uz opoziv važenja kartice. U tom slučaju sve pogodnosti i kuponi ponuđeni korisniku kartice moraju se iskoristiti u roku od 14 dana, nakon čega prestaju vrijediti.

Član ima pravo u svako doba pisanim putem otkazati korištenje kartice. Otkaz vrijedi od trenutka kada izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu. U tom slučaju član dobiva obavijest o mogućnosti i vremenu iskorištavanja stečenih pogodnosti. Podaci o članu zadržat će se samo onoliko koliko je potrebno da Varteks d.d. izvrši svoje usluge i unutar okvira propisanih zakonom. Po isteku tog razdoblja podaci će biti izbrisani.

Unatoč prestanku članstva u Varteks KLUBU Varteks d.d. može osobne podatke o članu čuvati još najviše 5 godina (opći rok zastare) nakon prestanka članstva, podatke o pojedinoj kupnji najmanje 10 godina nakon svake kupnje.

9. Objava pravila

Ova Pravila vrijede od dana njihove objave na internetskoj stranici www.varteks.com.

Varteks d.d. zadržava pravo naknadne izmjene ovih Pravila, ukidanja Varteks KLUBA i poništenja Varteks card kartica pogodnosti Varteks KLUBA. O svakoj promjeni Općih pravila izdavatelj će obavijestiti korisnika putem internetske stranice www.varteks.com i vrijede od dana njihove objave. Ako se član koristi karticom pogodnosti Varteks card i nakon tako objavljenih promjena, znači da je s njima suglasan i da je na njih pristao.

Članstvom u Varteks KLUBU korisnik kartice prihvaća ova Pravila bezuvjetno.

Datum: 9. travnja 2015. godine