Sjedište

Varteks d.d.
Zagrebačka 94,
42000 Varaždin
Telefon: +385 42 377 105
Email: info@varteks.com

Korporativne komunikacije i marketing
Telefon: +385 42 377 409
Fax: +385 42 377 178
E-mail:
komunikacije@varteks.com
market_dep@varteks.com

Maloprodaja
Telefon: +385 42 377 049
Fax: +385 42 377 178
E-mail: dsolic@varteks.com

B2B
Telefon: +385 42 377 041
Fax: +385 42 377 178
E-mail: idjuric@varteks.com

Varteks Pro d.o.o.
Telefon: +385 42 377 233
Fax: +385 42 377 523
E-mail: nvnucec@varteks.com

Upravljanje imovinom
Telefon: +385 42 377 129
Fax: +385 42 377 419

Webshop Varteks
Telefon: +385 42 377 029
E-mail: webshop@varteks.com