Sjedište

Varteks d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin
Telefon: +385 42 377 084
Email: info@varteks.com

Korporativne komunikacije i marketing
Telefon: +385 42 377 409
Faks: +385 42 377 178
E-mail: market_dep@varteks.com

Maloprodaja
Telefon: +385 42 377 049
Faks: +385 42 377 178
E-mail: dsolic@varteks.com

B2B Veleprodaja
Mob: +385 99 494 1322
Faks: +385 42 377 178
E-mail: zmatunci@varteks.com

Varteks Pro d.o.o.
Telefon: +385 42 377 233
Faks: +385 42 377 523
E-mail: nvnucec@varteks.com

Upravljanje imovinom
Telefon: +385 42 377 129
Faks: +385 42 377 419

Webshop Varteks
Telefon: +385 42 377 029
E-mail: webshop@varteks.com