Dionica

Zadnja cijena 7,10kn na datum 09.04.2021.

Vlasnička struktura

Na internetskim stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dostupni su podaci od 10 najvećih dioničara.