Dionica

Zadnja cijena 9,40kn na datum 03.08.2020.

Vlasnička struktura

Na internetskim stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dostupni su podaci od 10 najvećih dioničara.

Obavijesti za investitore

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Varteks d.d. 28.08. 2020.
29. srpnja 2020.

Poziv na Glavnu skupštinu Varteks dd 28.08.2020.
20. srpnja 2020.

Izvješće NO za 2019. godinu
20. srpnja 2020.

Obavijest o raskidu Predugovora o kupoprodaji dijela nekretnine
30. lipnja 2020.

Obavijest o sklapanju Predugovora o kupoprodaji dijela nekretnine
21. svibnja 2020.

Obavijest o sklapanju Predugovora o kupoprodaji dijela nekretnine
13. svibnja 2020.

Odluke nadzornog odbora u svezi godišnjeg izvješća za 2019. godinu
28. travnja 2020.

Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2019. godinu
27. travnja 2020.

Održana sjednica NO
27. travnja 2020.

Najava sjednice NO
23. travnja 2020.

Informacija u vezi s vlastitim dionicama
21. travnja 2020.

Obavijest o potpori za očuvanje radnih mjesta
31. ožujka 2020.

Dodatni utjecaji krize uzrokovane virusom COVID-19 na poslovanje
27. ožujka 2020.

Utjecaj COVID-19
13. ožujka 2020.

Obavijest o promjenama u Upravi Društva – Varteks d.d.
30. prosinac 2019.

Obavijest o uvrštenju i početku trgovanja dionicama – Varteks d.d.
20. prosinac 2019.

Prospekt uvrštenja dionica – VARTEKS d.d.[Prospekt uvrštenja 1.885.879 redovnih dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.]
12. prosinca 2019.

NAPOMENA UZ PROSPEKT:  Ponuda dionica provedena je uz iznimku od obveze objave prospekta, budući da su dionice bile ponuđene isključivo ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Ponuda je bila upućena rezidentima Republike Hrvatske, a ne i rezidentima drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja.

Statut Varteks d.d – rujan 2019
22. listopada 2019.

Obavijest o pripajanju Varteks – Varteks E
18. listopada 2019.

Priopćenje o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d.
10. rujna 2019.

Ugovor o pripajanju Varteks d.d i Varteks E d.o.o.
30. kolovoz 2019.