Dionica

Zadnja cijena 9,30kn na datum 27.10.2020.

Vlasnička struktura

Na internetskim stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dostupni su podaci od 10 najvećih dioničara.