Stock

Zadnja cijena 10,00kn na datum 25.09.2020.

Ownership structure

Data on the 10 largest shareholders are available on the website Central Depository & Clearing Company INC .

Announcements for Investors

GIKU – UOU – DION.
31. August 2020.

Notice of the General Assembly meeting

28. August 2020.

Notice of changes in voting rights

28. August 2020.

Invitation to the General Assembly Varteks d.d. 28.08. 2020.
29. July 2020.

Poziv na Glavnu skupštinu Varteks dd 28.08.2020.
20. July 2020.

Izvješće NO za 2019. godinu
20. July 2020.

Notice of termination of the Preliminary Agreement purchase and sale of part of the real estate
30. June 2020.

Notice on conclusion of a preliminary sale agreement for the partial sale of property in Varazdin
21. May 2020.

Notice on conclusion of a preliminary sale agreement for the partial sale of property in Varazdin
13. May 2020.

Odluke nadzornog odbora u svezi godišnjeg izvješća za 2019. godinu
28. April 2020.

Code of corporate governance annual questionnaire
27. April 2020.

Supervisory Board session 27.04.2020.
27. April 2020.

Announcement of the Supervisory Board meeting 27.04.2020.
23. April 2020.

Information concerning own shares
21. April 2020.

Notice of approved grant to protect jobs
31. March 2020.

Additional impact of crisis due to COVID-19
27. March 2020.

Impact COVID-19
13. March 2020.

Notice of changes in the Management Board of the Company – Varteks d.d.
30. December 2019.

Obavijest o uvrštenju i početku trgovanja dionicama – Varteks d.d.
20. December 2019.

Prospekt uvrštenja dionica – VARTEKS d.d.[Prospekt uvrštenja 1.885.879 redovnih dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.]
12. December 2019.

NAPOMENA UZ PROSPEKT:  Ponuda dionica provedena je uz iznimku od obveze objave prospekta, budući da su dionice bile ponuđene isključivo ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Ponuda je bila upućena rezidentima Republike Hrvatske, a ne i rezidentima drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja.

Statut Varteks d.d – rujan 2019
22. October 2019.

Obavijest o pripajanju Varteks – Varteks E
18. October 2019.

Priopćenje o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d.
10. rujna 2019.

Ugovor o pripajanju Varteks d.d i Varteks E d.o.o.
30. kolovoz 2019.

Obavijest o pokretanju pripajanja društva Varteks d.d i Varteks E d.o.o.
30. kolovoz 2019.

Varteks – Obavijest o odgodi glavne skupštine Varteks d.d.
01. kolovoz 2019.

Varteks – Obavijest o novom članu Uprave Varteks
25. srpanj 2019.

Varteks – Poziv za Glavnu skupštinu Varteks d.d.
23. srpanj 2019.

Varteks -Izjava o iskazanom interesu za sudjelovanje u povećanju kapitala Varteksa
22. srpanj 2019.

Varteks -Poziv na iskazivanje interesa za dokapitalizaciju Varteksa
10. srpanj 2019.

Varteks -Okolnosti poslovanja i poslovni planovi Varteksa 2019 vezano uz mogući upis novih instrumenata
10. srpanj 2019.

Varteks – informacija za investitore
01. srpanj 2019.

Varteks – obavijest o stjecanju vlastitih dionica
27. lipanj 2019.

Varteks – otpuštanje vlastitih dionica Društva od strane rukovoditelja
27. lipanj 2019.

Varteks – otpuštanje vlastitih dionica
30. svibnja 2019.

Varteks d.d. – prijava transakcija rukovoditelja 05-30-2019
30. svibnja 2019.

Varteks-obavijest o stjecanju dionica od strane rukovoditelja