Izdavatelj kartice, Varteks d.d. Varaždin, se obvezuje da će prikupljene podatke čuvati i upotrebljavati samo u poslovne svrhe Varteks d.d.

Registracijom Varteks card kartice član daje suglasnost da Varteks d.d. prikuplja, arhivira i obrađuje sljedeće podatke: osobne podatke navedene u registracijskoj formi, podatke u svrhu preporuke novim članovima te podatke o kupnjama za vrijeme trajanja članstva.

S potpisanom pristupnicom, član dozvoljava da Varteks d.d. obrađuje prikupljene podatke o članu u svrhu boljeg razumijevanja kompanije Varteks d.d. s navikama kupnje, potrebama i zahtjevima člana kao i u informativne te promidžbene svrhe Varteksa d.d. za vrijeme trajanja registracije člana. Član dozvoljava da ga se povremeno obavještava o promocijskim i drugim aktivnostima. U svakom trenutku član može poništiti svoj pristanak za upotrebu osobnih podataka u promidžbene svrhe, odnosno za slanje newslettera ili ponuda pismeno u sjedište tvrtke, na prodajnom mjestu, putem kontakt telefona 042 377 436, 042 377 462, poveznice koja se nalazi na dnu svake poruke s newsletterom ili putem e-mail-a na adresu varteksklub@deghq.com.

Član može dati preporuku prijatelju vezanu uz Varteks KLUB. U tom slučaju član postaje preporučitelj i time ujedno daje odobrenje kompaniji Varteks d.d. da koristi njegove podatke u svrhu preporuke.

Ako nakon ispunjavanja pristupnice dođe do promjene podataka, član je obvezan o tome obavijestiti Varteks d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, pisanim putem u sjedište tvrtke, ili na najbližem prodajnom mjestu.

U slučaju gubitka ili krađe kartice član je obvezan prijaviti nestanak kartice pismeno u sjedište tvrtke, na prodajnom mjestu, putem kontakt telefona 042 377 436, 042 377 462 ili putem e-maila varteksklub@deghq.com. Članu će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačene sve do tada stečene, a neiskorištene pogodnosti s izgubljene ili ukradene kartice. Stara se kartica blokira. Varteks d.d. ne odgovara za zloupotrebu izgubljene ili ukradene kartice (potrošene kune).

Varteks d.d zadržava pravo da povuče karticu člana iz opticaja u slučaju sumnje da član ne poštuje pravila u pogledu korištenja kartice.

Član može otkazati članstvo u svakom trenutku. U tom slučaju član dobiva obavijest o mogućnosti i vremenu iskorištavanja stečenih pogodnosti. Podaci o članu će se zadržati samo onoliko koliko je potrebno da Varteks d.d. izvrši svoje usluge i unutar okvira propisanih zakonom. Po isteku tog razdoblja podaci će biti izbrisani. Međutim, podatke ne možemo ukloniti ako smo ih zakonom obavezni čuvati, primjerice iz knjigovodstvenih razloga ili kada postoje drugi pravni temelji za čuvanje podataka, kao što je trajna ugovorna obveza. Otkaz vrijedi od trenutka kada Izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu.

Varteks d.d. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni pravila, ukine Varteks KLUB i otkaže Varteks KLUB kartice. Ako član upotrebljava karticu i nakon objavljenih izmjena, podrazumijeva se da se s njima i slaže. U slučaju ukidanja Varteks KLUBA član dobiva obavijest o mogućnosti i vremenu korištenja stečenih pogodnosti.